Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


101. Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
102. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
103. Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
104. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych #
105. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
106. Wpis do rejestru działalności regulowanej
107. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
108. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Bydgoszczy
109. Wpis do wykazu dziennych opiekunów
110. Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych
111. Wpis w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B WGK-III.0143.3.15.2016
112. Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego
113. Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego
114. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi WGK-III.0143.7.4.2016
115. Wydanie dowodu osobistego
116. Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
117. Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno – lokalowych w klubie dziecięcym
118. Wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie obciążenia z księgi wieczystej
119. Wydanie uprawnienia diagnosty do dokonywania badań technicznych pojazdów
120. Wydanie wtórnika karty pojazdu
121. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nowej nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe
122. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne/zgłaszanie zmian
123. Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
124. Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
125. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00