Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


126. Wydanie zaświadczenia o spłacie należności pieniężnej
127. Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
128. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
129. Wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
130. Wydanie zaświadczenia, kserokopii dokumentów
131. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne WGK-III.0143.8.4.2016
132. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci WGK-III.0143.9.4.2016
133. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodujacej utrudnienia w ruchu lub wymagającej wykorzystania drogi w sposób szczególny
134. Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w toku postępowania egzekucyjnego
135. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania na rzecz innego podmiotu
136. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WZR-III.0143.1.2.2018
137. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
138. Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę
139. Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
140. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
141. Wydawanie decyzji zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę
142. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy
143. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
144. Wydawanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w systemie ratalnym
145. Wydawanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu upływu 5 lat od daty wykupu lokalu komunalnego
146. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z innego państwa zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok lub szczątków zmarłego
147. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza WZR-IV.0143.5.2.2018
148. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów WZR-IV.0143.12.5.2018
149. Wydawanie praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem po egzaminie oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
150. Wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem – z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w posiadanym dokumencie.

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00