Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


151. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
152. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
153. Wydawanie zaświadczeń
154. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
155. Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
156. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów_WGK-III.0143.1.16.17
157. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców WGK-III.0143.5.4.2016
158. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami WGK-III.0143.6.4.2016
159. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów WZR-IV.0143.14.3.2018
160. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów
161. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów WZR-IV.0143.13.2.2017
162. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
163. Wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów
164. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
165. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
166. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 m-cy
167. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
168. Wymiana praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem
169. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
170. Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach incjatywy lokalnej
171. Wyrejestrowanie pojazdu
172. Zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
173. Zaświadczenie o samodzielności lokali
174. Zaświadczenie o stanie cywilnym
175. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00