Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


176. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
177. Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
178. Zaświadczenie potwierdzające, iż nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospoarowania przestrzennego.
179. ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZATRUDNIENIE
180. Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie
181. Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie
182. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej/dodatku do dokumentacji/hydrogeologicznej/geologiczno-inżynierskiej/złoża kopalin WZR-IV.0143.10.2.2018
183. Zatwierdzenie projektu/dodatku do projektu/robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych/geologiczno inżynierskich/udokumentowania złoża kopaliny/dla innych celów
184. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
185. Zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym
186. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych WZR-IV.0143.7.1.2016
187. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
188. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
189. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
190. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby gosp. dom. lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód WZR-IV.0143.4.4.2018
191. Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku rolnego
192. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne WZR-III.0143.5.2.2018
193. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia WZR-IV.0143.6.1.2016
194. Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku leśnego
195. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości
196. Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
197. Zgłoszenie pobytu czasowego obywateli polskich
198. Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemców
199. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
200. Zgłoszenie pobytu stałego obywateli polskich

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00