Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


201. Zgłoszenie pojazdów do opodatkowania w podatku od środków transportowych
202. Zgłoszenie projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie dla celow określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze, w tym w celu wykorzystania ciepła Ziemi WZR-IV.0143.8.3.2018
203. Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku leśnym
204. Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku od nieruchomości
205. Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku rolnym
206. Zgłoszenie sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu lub innej zmiany (korekty) w podatku od środków transportowych
207. Zgłoszenie urodzenia dziecka
208. Zgłoszenie zgonu
209. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
210. Zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy)
211. Zmiana imienia i nazwiska
212. Zmiana naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
213. Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację WZR-IV.0143.16.5.2018
214. Zmiana tablic rejestracyjnych, wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej oraz wydanie trzeciej tablicy na bagażnik
215. Zmiana wpisu do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
216. Zmiana zakresu wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
217. Zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
218. Zwrot nadpłaty lub nienależnie dokonanej wpłaty mającej charakter cywilnoprawny
219. Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
220. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
221. Zwrot opłaty skarbowej
222. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
223. Zwrot Wadium
224. Zwrot wpłaty
225. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00