Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


26. Małżeństwo wyznaniowe
27. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
28. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
29. Nadanie Numeru PESEL
30. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
31. Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej #
32. Opłaty dot. licencji, stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców, kart parkingowych
33. Opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu
34. Opłaty za wydanie prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
35. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
36. Oświadczenie o uznaniu dziecka
37. Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego #
38. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej.
39. Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy
40. Powrót do nazwiska po rozwodzie
41. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach
42. Pozwolenie zintegrowane WZR-III.0143.3.2.2018
43. Przedłużenie_wymiana_wydanie wtórnika legitymacji instruktora
44. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
45. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby WZR-III.0143.2.2.2018
46. Przeniesienie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu
47. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
48. Przyjęcie zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
49. Przyjęcie zawiadomienia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
50. Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym-karta usługi

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00