Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Alfabetyczny wykaz spraw


76. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA DOBRY START
77. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - 500PLUS (NOWY OKRES 2018/2019)
78. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - 500PLUS (STARY OKRES 2017/2018)
79. Świadczenie Dobry Start
80. Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego
81. Udostepnienie danych ze zbiorów rejestrów dowodów osobistych
82. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
83. Udostępnianie danych zbiorczych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
84. Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych
85. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych
86. Udostępnienie materiałów Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
87. Udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom
88. Udzielenie licencji na wyk. kraj. trans. drog. w zakresie przewozu osób sam osob., poj sam. pow. 7 do 9 osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy/zgł. zmiany/zawieszeniu dział.
89. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką / zgłoszenie zmiany/ zawieszenie działalności/zrzeczenie się licencji
90. Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie kosztów egzekucyjnych
91. Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy
92. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia
93. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
94. Ustalenie warunków zabudowy
95. Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
96. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
97. Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia
98. Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
99. Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
100. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wszystkich spraw: 226

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00