Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Informacje o programie BBO znajdziesz na stronie www.bdgbo.plFormularz zgłoszeniowy projektu

zł (Podział środków dostępny jest tutaj).
Adres zamieszkania:

* Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Bydgoszczy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem(-am) się z treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych Urzędzie Miasta Bydgoszczy rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Kontakt: www.facebook.com/bdgbo bbo@um.bydgoszcz.pl

Więcej Informacji na www.bdgbo.pl