Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Budownictwo


1. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach
2. Przeniesienie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu
3. Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych
4. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
5. Ustalenie warunków zabudowy
6. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania na rzecz innego podmiotu
7. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
8. Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę
9. Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
10. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
11. Wydawanie decyzji zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę
12. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
13. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
14. Zaświadczenie o samodzielności lokali
15. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
16. Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
17. Zaświadczenie potwierdzające, iż nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospoarowania przestrzennego.

Wszystkich spraw: 17

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00