Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

FAQ - najczęściej zadawane pytania


Na tej stronie zebraliśmy najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 ?  [alkohole - zezwolenia]
Kiedy zwalnia się limit?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Czy dodatek pielęgnacyjny jest zaliczany jako dochód gospodarstwa domowego przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Czy mogę ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego na lokal w którym jestem zameldowana, lecz w nim nie zamieszkuję ? Posiadam własnościowe prawo do tego lokalu.
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Czy w składzie gospodarstwa domowego muszę wykazać dorosłego syna, który pracuje i na utrzymanie daje mi tylko niewielką kwotę pieniędzy?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego? Jaki dochód (brutto czy netto) i z jakiego okresu należy przedstawić?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Czy można ubiegać się o dopłatę do czynszu w sytuacji, gdy gospodarstwo domowe osiąga niskie dochody, ale jednocześnie wnioskodawca posiada drugi lokal mieszkalny lub jest właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu wynosi 50m2 i w lokalu zamieszkuje jedna osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, czy w takiej sytuacji jest szansa na otrzymanie dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczoną powierzchnię normatywną lokalu?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dodatki mieszkaniowe]
Zarządcy nieruchomości co pewien czas dokonują rozliczeń wnoszonych opłat za media znajdujące się w lokalu. Czy powstałe w wyniku powyższego nadpłaty lub niedopłaty mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
Gdzie składa się wnioski o przyznanie stypendium szkolnego?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
Jakie warunki należy spełniać ubiegając się o zasiłek szkolny?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
Którym uczniom przysługują świadczenia pomocy materialnej?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
W jaki sposób wypłacane jest stypendium szkolne?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [dofinansowanie dla uczniów]
W jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [ewidencja ludnosci]
Co jest potrzebne do uzyskania adresu w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądami powszechnymi?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

 ?  [ewidencja ludnosci]
Czy można otrzymać adres osoby z innego miasta lub z zagranicy?
[POKAŻ/UKRYJ ODPOWIEDŹ]

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00