Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Grunty i geodezja


1. Czasowe zajęcie terenu
2. Dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
3. Dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
4. Dokonanie podziału nieruchomości, gdy jest plan zagospodarowania przestrzennego
5. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
7. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
8. Przyznanie ulgi od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
9. Rozgraniczanie nieruchomości
10. Sporządzenie wypisu, wyrysu i wyciągu
11. Sprzedaż lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa na rzecz ich najemców
12. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu
13. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
14. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych
15. Udostępnienie materiałów Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
16. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
17. Wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie obciążenia z księgi wieczystej
18. Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
19. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy
20. Wydawanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w systemie ratalnym
21. Wydawanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu upływu 5 lat od daty wykupu lokalu komunalnego
22. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
23. Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach incjatywy lokalnej
24. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
25. Zmiana naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wszystkich spraw: 26

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00