Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Grunty i geodezja


1. Czasowe zajęcie terenu
2. Dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
3. Dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
4. Dokonanie podziału nieruchomości, gdy jest plan zagospodarowania przestrzennego
5. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
7. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
8. Przyznanie ulgi od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
9. Rozgraniczanie nieruchomości
10. Sporządzenie wypisu, wyrysu i wyciągu
11. Sprzedaż lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa na rzecz ich najemców
12. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu
13. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
14. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych
15. Udostępnienie materiałów Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
16. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
17. Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
18. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy
19. Wydawanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w systemie ratalnym
20. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
21. Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach incjatywy lokalnej
22. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
23. Zmiana naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
24. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Wszystkich spraw: 24

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00