Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Plan miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budynki i mieszkania
Grunty
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Grunty


1. Czasowe zajęcie terenu
2. Dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
3. Dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
4. Dokonanie podziału nieruchomości, gdy jest plan zagospodarowania przestrzennego
5. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
7. Przeniesienie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu
8. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
9. Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych
10. Przyznanie ulgi od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
11. Sporządzenie wypisu, wyrysu i wyciągu
12. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa na rzecz ich najemców
13. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu
14. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
15. Udostępnienie materiałów Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
16. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
17. Ustalenie warunków zabudowy
18. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
19. Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę
20. Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
21. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
22. Wydawanie decyzji zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę
23. Wydawanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w systemie ratalnym
24. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wszystkich spraw: 31

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00