Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Plan miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budynki i mieszkania
Grunty
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Oświata


1. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
2. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez organizacje pozarządowe #
3. Likwidacja szkoły lub placówki niepublicznej #
4. Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej #
5. Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego #
6. Skierowanie do kształcenia specjalnego
7. Udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom
8. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy
9. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych #

Wszystkich spraw: 9

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00