Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Podatki i finanse


1. Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych i w opłacie skarbowej
2. Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie kosztów egzekucyjnych
3. Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy
4. Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
5. Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego
6. Wydanie zaświadczenia o spłacie należności pieniężnej
7. Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w toku postępowania egzekucyjnego
8. Wydawanie zaświadczeń
9. Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie
10. Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku rolnego
11. Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku leśnego
12. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości
13. Zgłoszenie pojazdów do opodatkowania w podatku od środków transportowych
14. Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku leśnym
15. Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku od nieruchomości
16. Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku rolnym
17. Zgłoszenie sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu lub innej zmiany (korekty) w podatku od środków transportowych
18. Zmiana naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
19. Zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
20. Zwrot nadpłaty lub nienależnie dokonanej wpłaty mającej charakter cywilnoprawny
21. Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
22. Zwrot opłaty skarbowej
23. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
24. Zwrot Wadium
25. Zwrot wpłaty

Wszystkich spraw: 25

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00