logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

1. art. 47a ust. 5 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

Wymagane dokumenty

Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewiedncyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367

 

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

Dodatkowe informacje

-