logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyznanie Medalu Prezydenta Miasta Bydgoszczy (BOM.II.0143.2.1.2011)

Podstawa prawna

art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 237/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2011 r. ze zm.

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie Medalu Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Opłaty

brak opłat

Termin

stosownie do przewidywanego terminu wręczenia Medalu

Jednostka odpowiedzialna

Referat Administracyjny w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 117A - tel. 52 5858 906

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy jest nadawany dla uhonorowania osób, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla Bydgoszczy.