logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyznanie Patronatu Prezydenta Bydgoszczy lub udział Prezydenta Bydgoszczy w Komitecie Honorowym (BOM.II.0143.1.1.2011)

Podstawa prawna

art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 179/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 marca 2011 r. ze zm.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o Patronat Prezydenta Bydgoszczy lub udział Prezydenta Bydgoszczy w Komitecie Honorowym
2. sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta Bydgoszczy, lub w którego Komitecie Honorowym uczestniczył Prezydent

Opłaty

brak opłat

Termin

stosownie do terminu przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek

Jednostka odpowiedzialna

Referat Administracyjny w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 117A - tel. 52 5858 908, 52 5858 906

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień zawiera Regulamin. Wniosek składa się nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia składa się Sprawozdanie.