logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (Ważne: komunikat o wydawaniu dokumentu u dołu strony ) (WGK-I.0143.4.1.2020)

Podstawa prawna

Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2168 t.j.) i § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018r. poz. 2003 t.j.) oraz art.18, ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1568).

Wymagane dokumenty

1.     Do wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu sprzętu - wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - załącznik nr 1 do karty usługi nr WGK-I.0143.4.1.2020.

2.     Do wyrejestrowania - wniosek o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - załącznik nr 2 do karty usługi nr WGK-I.0143.4.1.2020.

Opłaty

1.  Zarejestrowanie - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru wynosi 17 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

2.  Wyrejestrowanie - bez opłat.

Termin

W ciągu 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

  1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji
  2. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.
  3. Wykreślenie sprzętu pływającego z rejestru następuje na wniosek jego posiadacza.

RODO w załączniku

KOMUNIKAT

W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OGRANICZEŃ DOSTĘPU DO URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY  ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA, ZAŚWIADCZENIE O REJESTRACJI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB MOŻNA ODBIERAĆ  WE WTOREK PRZYPADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5 DNI PO DNIU ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY W GODZINACH OD 16.00 DO 17.30, NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. JEZUICKIEJ 4A .