logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (Ważne: komunikat o zmianie przepisów) (-)

Podstawa prawna

Informujemy, że dnia 1 sierpnia 2020r., weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia  2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2018r. poz. 1137 z późn. zm.), zgodnie z zapisem art. 3

 

„1). Obowiązkowi rejestracji podlega jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW”.

 

Tracą ważność dotychczas obowiązujące zasady rejestracji jednostek pływających służących do połowu ryb.

 

Wymagane dokumenty

 

Opłaty


Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

RODO w załączniku