logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sporządzenie wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r . poz. 276)

 

Opłaty

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 276), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku i otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Termin

Wnioski realizowane do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok.nr 7, tel. 52 58 58 367

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

Dodatkowe informacje

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.