logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (USC-III.0143.3.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu  cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

  • Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość
  • Wniosek 
  • Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC

Opłaty

W wyniku  uzupełnienia aktu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu - 39 zł.,

Opłatę skarbową wnosi się na konto: 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i   Opłat Lokalnych:

 

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

 

Opłatę uiścić można u inkasenta przy ul. Grudziądzkiej 16 lub w opłatomacie znajdującym się na terenie urzędu.

Termin

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch  miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie   uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia   odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej   doręczenia.

Odwołanie wnosi się za  pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel. 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693

 

Obowiązek informacyjny

Informacje o   przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują   od 25 maja 2018r.