logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wniosek o udzielenie zgody na realizację imprezy na terenie Wyspy Młyńskiej (BP)

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 227/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych na terenie Wyspy Młyńskiej pod organizację przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych, ujętych w harmonogramie przygotowanym przez Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą oraz Polecenie służbowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji imprez na Wyspie Młyńskiej.

Wymagane dokumenty

WNIOSEK

MAPA

WZÓR UMOWY

Opłaty

Kaucja zwrotna w kwocie 1.000 pln

Termin

Wniosek należy złozyc najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem wydarzenia. Na stronie https://www.bydgoszcz.pl/promocja/impreza-na-wyspie-mlynskiej/ zamieszczone jest kalendarium imprez, gdzie istnieje możliwość sprawdzenia dostępności terenu.

Jednostka odpowiedzialna

Wniosek należy złożyć do Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 58 58 446

mail: bp@um.bydgoszcz.pl

Umowę na użyczenie terenu podmiot podpisuje w Wydziale Gospodarki Komunalnej

ul. Jezuicka 4a

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 58 58 446

mail: wg@um.bydgoszcz.pl  

Tryb odwoławczy

nie dotyczy