logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (WSO-VI.0143.28.6.2020)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i   Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647 ze zm.), Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646 ze zm.)

                          

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.

2.    Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3.    Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy,

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Opłata skarbowa: za pełnomocnictwo do złożenia wniosku – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

1. dzień

Jednostka odpowiedzialna


 

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

 

-    udzielanie informacji – bud. B, pok. 8, tel. (052) 58-59-412 oraz (052) 58-58-023

-      przyjmowanie wniosków– bud. B, pok. 9, tel. (052) 58-58-156 oraz (052) 58-58-258

   pok. 7, tel. (052) 58-58-646 oraz (052) 58-59-103

-      kierownik referatu – bud. B, pok. 5, tel. (052) 58-58-131

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu lub likwidacji są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:

www.firma.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje oraz na stronie www.biznes.gov.pl

 

Załączniki:

 

Wniosek o dokonanie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dostępny na stronie internetowej pod adresem www.firma.gov.pl