logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne (WGK-III.0143.8.6.2020)

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - załącznik do karty usługi WGK-III.0143.8.6.2020, obejmujący pisemną informację o:
  • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku i płci,
  • miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.
 2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości:

- 82,00 zł – dla osób fizycznych,

- 616,00 zł - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne,

płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8  tel. 52 58 58 465.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Dodatkowe informacje

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
 1. amerykański pit bull terrier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler,
 8. akbash dog,
 9. anatolian karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski

RODO w załączniku