logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy (24)

Podstawa prawna

art. 1 – 9 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 860).

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty (do wglądu)
  • wniosek (formularz do pobrania)
  • oryginał dowodu wpłaty

Opłaty

·         17,00 zł. Opłatę należy uiścić na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Nr  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697.

Termin

1. do 7 dni roboczych  od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w tutejszym urzędzie)

2. do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w innych urzędach stanu cywilnego)

3. niezwłocznie (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu znajdującego się w rejestrze elektronicznym).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dotyczy tłumaczenia pomocniczego do odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w formularzu.

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w   Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 1 (zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą), pokój 6 (zaświadczenie o stanie cywilnym), pokój 7 (odpis skrócony aktu stanu cywilnego).

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.