logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów (-)

Podstawa prawna

W związku z wprowadzeniem z dniem 24 stycznia 2018 r. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informuję, że Prezydent Miasta Bydgoszczy nie udziela już zezwoleń na transport odpadów. W obecnym stanie prawnym, podmioty transportujące odpady zobowiązane są zgłosić się do marszałka o wpis do ww. rejestru. Dotychczasowe zezwolenia na transport odpadów zachowują swoją ważność do dnia 24 lipca 2018 r.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/

Wymagane dokumenty

-

Opłaty

-

Termin

-

Jednostka odpowiedzialna

-

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

-