logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (USC-II.0143.5.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682 t.j.) oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 2224 t.j.)

Wymagane dokumenty

Wniosek z uzasadnieniem o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Opłaty

Za wydanie zezwolenia: 39,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Termin

Od ręki

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 1 lub 2, telefon 52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182

Obowiązek  informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują  się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Formularze do pobrania