logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie (WK-IV.0143.6.527.2014)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 175 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 - j.t. ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia – Rp 7

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1f ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t. ze zm.)

 

Termin

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Płac w Wydziale Księgowości, ul. Jezuicka 6-14, tel. 52 58 58 129, pokój 208a.

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

-