Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Sprawy obywatelskie


1. Dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej.
3. Przyznanie Medalu Prezydenta Miasta Bydgoszczy
4. Przyznanie Patronatu Prezydenta Bydgoszczy lub udział Prezydenta Bydgoszczy w Komitecie Honorowym
5. Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
6. Punkt przechowywania rzeczy znalezionych
7. Rejestracja Żłobków i Klubów Dziecięcych
8. Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego
9. Udostepnienie danych ze zbiorów rejestrów dowodów osobistych
10. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
11. Udostępnianie danych zbiorczych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
12. Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
13. Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
14. Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
15. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Bydgoszczy
16. Wpis do wykazu dziennych opiekunów
17. Wydanie dowodu osobistego
18. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z innego państwa zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok lub szczątków zmarłego
19. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
20. Wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów
21. Zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy KARTA USŁUGI
22. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
23. Zawiadomienie o rozwiązaniu się stowarzyszenia zwykłego
24. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
25. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wszystkich spraw: 27

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00