Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjęcie zawiadomienia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (WSO-VI.0143.38.7.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 27 i w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210).

 


Wymagane dokumenty

1.     Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia – formularz do pobrania;

2.     Załączniki do wniosku:

1)     statut macierzystego stowarzyszenia;

2)     uchwała właściwego organu macierzystego stowarzyszenia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej;

3)     protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz, tzn. zarządu i komisji rewizyjnej;

4)     uchwała o wyborze władz terenowej jednostki organizacyjnej;

5)     oświadczenie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej o ilości jej członków zwyczajnych, wg stanu na dzień obrad walnego zebrania członków.

Uwaga:Zawiadomienie podpisują członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z zasadami reprezentacji


Opłaty

nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi.
Wydział Spraw Obywatelskich potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia i informuje,
że założyciele spełnili wymogi określone w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85 - 102 Bydgoszcz
tel.: 052 58-58-845; tel./fax: 052 58-58-357


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje

1.   Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

1)  zasady tworzenia oraz rozwiązywania terenowej jednostki organizacyjnej;

2)  strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;

3)  organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;

4)  możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania
takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia (art. 10a ust. 1 ustawy).

2. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art. 11 ust. 3 ustawy).
3. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie    14 dni od chwili jej powołania,
zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki,
oraz doręczyć statut stowarzyszenia (art. 20 ust. 1 ustawy).
4. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany
w terminie 14 dni od chwili uchwalenia zmian zawiadomić
organ nadzorujący o zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
oraz w statucie stowarzyszenia (art. 20 ust. 2 ustawy).

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zalącznik nr 1
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00