Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zwrot nadpłaty podatków i opłat (WPL-II.0143.2.7.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 72-77 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

Art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),

§ 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)


Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku lub opłaty.

W przypadku opłaty skarbowej do wniosku o zwrot należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Zwrot nadpłaty następuje:
1. z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu niewazności decyzji ustalajacej wysokość zobowiązania podatkowego,
2. na podstawie decyzji stwierdzajacej nadpłatę lub okreslajacej wysokość nadpłaty, w terminie 30 dni od jej wydania.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 16 (tel. 52 58 59 279);

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14 (tel. 52 58 58 249).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje

W przypadku nadpłat podatków i opłat, możliwe jest dokonanie ich zwrotu przez organ podatkowy:
1. z urzędu, na podstawie decyzji (chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych),
2. na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty – w przypadku gdy podatnik zobowiązany do złożenia deklaracji wpłaca wykazane zobowiązanie i następnie występuje z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, jednocześnie korygując wcześniej złożoną deklarację. 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00