Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy (BZS.0143.10.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 603 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Uchwała nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM. z 2018r. poz. 3398), Zarządzenie nr 500/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.


Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 13 i pok. 18, tel. 58-59-239, tel. 58-58-904.


Tryb odwoławczy

-


Dodatkowe informacje

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie miasta Bydgoszczy żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych mogą otrzymać dotację celową z budżetu Miasta Bydgoszczy na dziecko objęte opieką. Wysokość dotacji: - 400 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym; - 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, a następnie podpisanie stosownej umowy. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 10 dnia każdego miesiąca składa w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB informację o liczbie dzieci zapisanych, według stanu na 1 dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach.


 wersja do druku
 
Pobierz
Informacja
Pobierz
Wniosek o przyznanie dotacji
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00