Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (WGK-V.0143.2.1.16) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn zm.),
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)               


Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia  nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą  zadania z zakresu gospodarki leśnej - karta usługi.
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej  za wydanie zaświadczenia.
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał   pełnomocnictwa lub urzędowo  poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo – 17,00 zł


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  - 17,00 zł  wpłata: na  rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika – opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł: wpłata na  rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

 7 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Komunalny w Wydziale Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. 12 tel.: 52 58 58 290, 52 58 58 394


Tryb odwoławczy

nie dotyczy


Dodatkowe informacje

brak


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00