Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Rozgraniczanie nieruchomości (WMG-I.0143.2.12.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Rozdział 6 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek wszystkich (współ)właścicieli lub (współ)użytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości

2. Załączniki: aktualny odpis z księgi wieczystej


Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

 


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414

 


Tryb odwoławczy

1. Na postanowienie nie służy zażalenie

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej w trybie art. 33, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.


Dodatkowe informacje

Kopie dokumentów składane w toku postepowania powinny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Organ prowadzący postepowanie rozgraniczeniowe wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia  rozgraniczenia nieruchomości.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00