Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach incjatywy lokalnej (WMG.IV.0143.1.12016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2015.1515 – j.t z póź. zm.) i uchwała z  dnia  31 października 2012 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXIII/692/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Wymagane dokumenty

1.   Komplet   planów  sytuacyjno-wysokościowych (z kolorowym oznaczeniem inwestycji i działek w zakresie wniosku).

3.  Ogólne warunki techniczne.

4.   Opinia ZUDP z mapą.

5.   Decyzja /Uzgodnienie ZDMiKP dla lokalizacji inwestycji na działkach drogowych.

6.   Uzgodnienia z  zarządcami lub użytkownikami terenów Gminy lub Skarbu Państwa (np. ADM Sp. z o.o, Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, instytucje państwowe lub samorządowe).


Opłaty

Wniosek  wolny  od  opłaty  skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat  Gospodarki Gruntami  w  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15


Tryb odwoławczy

Tryb  załatwienia  sprawy  nie  przewiduje  środka  odwoławczego.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00