Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjęcie zawiadomienia o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (WSO-VI.0143.22.1.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 27 i w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210).


Wymagane dokumenty

1.     Zawiadomienie o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia – formularz do pobrania.

2.     Załączniki do wniosku:

1)     protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej;

2)     jednolita wersja obowiązującego statutu, zatwierdzona przez organ reprezentacji jednostki macierzystej Stowarzyszenia;

3)     uchwała lub uchwały dotyczące przyjętych zmian;

4)     oświadczenie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej o ilości jej członków zwyczajnych,
wg stanu na dzień obrad walnego zebrania członków.

Uwaga:Zawiadomienie podpisują członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej,
zgodnie z zasadami reprezentacji


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi. Wydział Spraw Obywatelskich potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia i informuje,   
że założyciele spełnili wymogi określone w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85–102 Bydgoszcz
tel.: 52 58–58–357; tel./fax.: 52 58–58–357


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje

Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili uchwalenia
zmian zawiadomić organ nadzorujący o zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
oraz w statucie stowarzyszenia (art. 20 ust. 2 ustawy).


 wersja do druku
 
Pobierz
Zawiadomienie o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00