Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (WSO-VI.0143.20.1.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach      
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i w związku z art. 218 § 1 i art. 217 § 2 pkt 2
Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

 

                                                                                               

 

 

 


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) i częścią II ust. 21 pkt 1 załącznika do ustawy  
 
„Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.       

 Opłaty wnosi się na konto bankowe:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Bank Pekao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

 


Termin załatwiania sprawy

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie siedmiu dni (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85–102 Bydgoszcz
tel.: 52 58–58–357; tel./fax.: 52 58–58–357

 


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje

1.Ewidencja jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń 
z ewidencji (art. 40b ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2.   Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne,
które są dostępne dla osób mających interes prawny (art. 40b ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00