Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie kosztów egzekucyjnych (WW.0143.3.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 64 f ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1619 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Udokumentowany wniosek o rozłożenie kosztów egzekucyjnym na raty; wniosek powinien zawierać: oznaczenie stron, wskazanie kwoty zaległości, propozycję ilości rat oraz uzasadnienie wraz z przywołaniem okoliczności wskazujących na ważny interes zobowiązanego (wnioskodawcy) i załączeniem dowodów potwierdzających te okoliczności.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku
z wyjątkiem przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana: nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu rozpatrywania sprawy nie wlicza się dni, w których wniosek był uzupełniony przez stronę.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji, ul. Jezuicka 4-16, pokój 108, tel. 52 58-58-670.


Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie rozłożenia na raty spłaty kosztów egzekucyjnych przysługuje zobowiązanemu zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje

.


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00