Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy (WW.0143.4.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Udokumentowany wniosek (druk do pobrania) o rozłożenie mandatu na raty; wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, określenie należności pieniężnej której dotyczy (seria i nr mandatu, z dnia, kwota), propozycję ilości rat oraz uzasadnienie wraz z przywołaniem okoliczności powodujących brak możliwości jednorazowej zapłaty należności i załączeniem dowodów potwierdzających sytuację finansową.


Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10,00 zł. płatna na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku z wyjątkiem przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana: nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu rozpatrywania sprawy nie wlicza się dni, w których wniosek był uzupełniony przez stronę.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji, ul. Jezuicka 4-16, pokój 114a, tel. 52 58-58-718.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00