Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w toku postępowania egzekucyjnego (WW.0143.1.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 790), art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)


Wymagane dokumenty

Wniosek (druk do pobrania) o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki ze wskazaniem numeru księgi wieczystej (KW) oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł (od każdego egzemplarza) płatna na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Windykacji ul. Jezuicka 4-16;

- Referat Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych, pokój 117 tel. 52 58-59-195 (w części dotyczącej zahipotekowanych należności cywilnoprawnych),

- Referat Egzekucji Administracyjnej, pokój 108 tel. 52 58-58-670 (w części dotyczącej zahipotekowanych należności przez organ egzekucyjny).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej na wniosek organu egzekucyjnego: Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00