Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego (WW.0143.2.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Wniosek (druk po pobrania) o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego; wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, wyszczególnienie zajętego składnika majątkowego, określenie czasu na jaki ma być zwolniony (oznaczony, nieoznaczony), przywołanie i udokumentowanie okoliczności wskazujących na ważny interes zobowiązanego, jak również wskazanie alternatywnego składnika majątkowego, z którego organ może prowadzić skuteczną egzekucję.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku
z wyjątkiem przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana: nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu rozpatrywania sprawy nie wlicza się dni, w których wniosek był uzupełniony przez stronę.

 


Jednostka odpowiedzialna

Referat Egzekucji Administracyjnej W Wydziale Windykacji, ul. Jezuicka 4-16, pokój 108, tel. 52 58-58-670.


Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zobowiązanemu zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zwolnienie składnika majątkowego spod egzekucji, w całości lub w części
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00