Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko powodowanym przez osobę fizyczną WZR-IV.0143.17.3.2018 (WZR-IV.0143.17.3.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Informacja może być podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, późn. zm.).


Wymagane dokumenty

Informacja (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.17.3.2018) o negatywnym oddziaływaniu na środowisko powodowanym przez osobę fizyczną.


Opłaty

Bez opłat.


Termin załatwiania sprawy

W ciągu miesiąca kontrola instalacji przez pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-308, 52 58-58-308.


Tryb odwoławczy

Nie ma.


Dodatkowe informacje

  1. Na podstawie przedłożonej informacji pracownicy przeprowadzą kontrolę na terenie obiektu, w którym działalność osoby fizycznej powoduje negatywne oddziaływanie na środowisko. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy może być podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.).
  2. Postępowanie w przedmiocie negatywnego oddziaływania na środowisko powodowanego przez osobę fizyczną wszczyna się z urzędu.


 wersja do druku
 
Pobierz
Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko powodowanym przez osobę fizyczną WZR-IV.0143.17.3.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00