Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko w zakresie hałasu powodowanym przez podmiot gospodarczy WZR-III.0143.4.2.2018 (WZR-III.0143.4.2.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Informacja może być podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Informacja (załącznik do karty usługi WZR-III.0143.4.2.2018) o negatywnym oddziaływaniu podmiotu gospodarczego na środowisko w zakresie hałasu.


Opłaty

Bez opłat.


Termin załatwiania sprawy

W ciągu miesiąca kontrola instalacji przez pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 208, tel.: 32-88-088, 58-58-088.


Tryb odwoławczy

Nie ma.


Dodatkowe informacje

  1. Przez instalacje rozumie się:
    • stacjonarne urządzenie techniczne,
    • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
    • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
  2. Przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu.
  3. Na podstawie przedłożonej informacji pracownicy Wydziału Zintegrowanego Rozowju przeprowadzą kontrolę przedsiębiorstwa w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy jest podstawą wszczęcia (lub nie) postępowania administracyjnego na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.   Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).
  4. Postępowanie w przedmiocie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko powodowanym przez podmiot gospodarczy wszczyna się z urzędu.


 wersja do druku
 
Pobierz
Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko w zakresie hałasu przez podmiot gospodarczy WZR-III.0143.4.2.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00