Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej/dodatku do dokumentacji/hydrogeologicznej/geologiczno-inżynierskiej/złoża kopalin WZR-IV.0143.10.2.2018 (WZR-IV.0143.10.2.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 93 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji (dodatku do dokumentacji geologicznej) złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.10.2.2018).
  2. Dokumentacja geologiczna (dodatek do dokumentacji geologicznej) w 4 egzemplarzach (do każdego egzemplarza w wersji papierowej należy dołączyć dokumentację w postaci dokumentu elektronicznego).
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty

  1. Za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (dodatek do dokumentacji geologicznej) opłata skarbowa wynosi 10 zł, płatna przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
  2. Opłata skarbowa jest wymagana z chwilą złożenia wniosku.


Termin załatwiania sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 211, tel. 3288-050, 5858-050.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Dokumentacja geologiczna (dodatek do dokumentacji geologicznej) powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych, stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Dodatek do dokumentacji geologicznej powinien być opatrzony numerem (cyfra arabska), kolejnym, po nr ostatniego zatwierdzonego dodatku np. „Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej …”, jeżeli został już opracowany i zatwierdzony decyzją „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej …”.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zatwierdzenie dokumentacji - obowiązek informacyjny WZR_IV_0143_10_2_2018
Pobierz
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej/hydrogeologicznej/geologiczno-inżynierskiej/dodatku do dokumentacji/złoża kopaliny WZR-IV.0143.10.2.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00