Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację WZR-IV.0143.16.3.2018 (WZR-IV.0143.16.3.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art.189 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczania prowadzącego instalację (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.16.3.2018).

Do wniosku należy dołączyć:
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  • kopię pozwolenia objętego wnioskiem, jeżeli było wydane przez inny organ.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin załatwiania sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

  1. W zakresie pozwolenia zintegrowanego - Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 212, tel.: 52 32-88-632, 52 58-58-632.
  2. W zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-040, 52 58-58-040.
  3. W zakresie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok.  tel.: 52 32-88-308, 52 58-58-308.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

Karta może być stosowana do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń:

  1. zintegrowanego,

  2. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

  3. na wytwarzanie odpadów.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację WZR-IV.0143.16.3.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00