Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach (BKZ.0143-1-8/2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art.36.ust.1 punkt 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z póżn. zm.)


Wymagane dokumenty

1.wniosek właściciela, w przypadku pozostałych wnioskodawców-pełnomocnictwo, zgoda współwłaściciela, umowa o użytkowanie, dzierżawę lub najem(do wniosku o wydanie zezwolenia na prace zmieniające zagospodarowanie terenu należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

2. Niezbędna dokumentacja  naukowo-badawcza i techniczna(historyczna, inwentaryzacja pomiarowa, dokumentacja techniczna, projekt)


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 82zł


Termin załatwiania sprawy

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy


Jednostka odpowiedzialna

Biuro Konserwatora Zabytków- Miejski Konserwator Zabytków  tel. 52 58 58 499; fax: 52 58 58 820, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz, pok. 01.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

dodatkowe informacje można uzyskać pod numrem telefonu:52 58 58 499


 wersja do druku
 
Pobierz
-0143-1-8/15 wniosek o wdanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, resaturatorskich lub badań w zabytku
Pobierz
-0143-2-8/15 wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
Pobierz
-0143-3-8/15 wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku albo zmiany przeznaczenia
Pobierz
-0143-4-8/15 wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
Pobierz
-0143-6-8/15 wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznch, tablic, reklam oraz napisów
Pobierz
-0143-7-8/15 wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku
Pobierz
-0143-8-8/15 wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00