Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi WGK-III.0143.7.4.2016 (WGK.III.0143.7.4.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn zm.)


Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik do karty usługi WGK.III.7.4.2016) o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi.

Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel takiej organizacji.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 10, tel 52 58 58 110.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Bydgoszczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

Nie dotyczy.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o czasowym odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi WGK.III.0143.7.4.2016
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00