Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyznanie Patronatu Prezydenta Bydgoszczy lub udział Prezydenta Bydgoszczy w Komitecie Honorowym (BOM.II.0143.1.1.2011) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 179/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 marca 2011 r. ze zm. 


Wymagane dokumenty

1. wniosek o Patronat Prezydenta Bydgoszczy lub udział Prezydenta Bydgoszczy w Komitecie Honorowym
2. sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta Bydgoszczy, lub w którego Komitecie Honorowym uczestniczył Prezydent


Opłaty

brak opłat


Termin załatwiania sprawy

stosownie do terminu przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek


Jednostka odpowiedzialna

Referat Administracyjny w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Niedźwiedzia 4, pok. 117A - tel. 52 5858 908, 52 5858 906


Tryb odwoławczy

nie przysługuje


Dodatkowe informacje

Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień zawiera Regulamin. Wniosek składa się nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia składa się Sprawozdanie.


 wersja do druku
 
Pobierz
WOA-II.1- Wniosek o patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy WOA.II.0143.1.1.2011
Pobierz
WOA- II.1- Regulamin przyznawania patronatu Prezydenta Miasta Bydgoszczy WOA.II.0143.1.1.2011
Pobierz
WOA-II.1- Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy WOA.II.0143.1.1.2011
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00