Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego (USC-I.0143.3.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 104-107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).


Wymagane dokumenty

1. wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą

2. załączniki:

  • oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia (niepodlegający zwrotowi)

  • urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi)

3. do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

4. oryginał dowodu wpłaty


Opłaty

za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 


Termin załatwiania sprawy

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 3, telefon 52 58 58 672, 52 58 58 679.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego)


 wersja do druku
 
Pobierz
wpisanie zagranicznego aktu urodzenia_podanie
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00