Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (USC-III.0143.1.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 44-45, art. 51  ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).


Wymagane dokumenty

 •  dowód osobisty (do wglądu)

 • wniosek

 • oryginał dowodu wpłaty


Opłaty

odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł.

odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł.

zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku: 24,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 


Termin załatwiania sprawy

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego


Tryb odwoławczy

nie przysługuje


Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 7, tel. 52 58 58 678, 52 58 59 181, 52 58 59 184, 52 58 59 183, 52 58 59 422.

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku otrzyma:

 •  osoba, której akt dotyczy

 • jej małżonek

 • wstępny

 • zstępny

 • rodzeństwo

 • przedstawiciel ustawowy

 • opiekun

 • osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

 


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00